لوسی
هدف ما دسترسی آسان شما به محتوا های مورد نیاز شماست . برای همین لوسی را طراحی کردیم.
مرور رده

کامپیوتر و اینترنت

کامپیوتر و اینترنت

اموزش مقدماتی کار با Paint 

ابتدا برای اجرا کردن برنامه Paint , از منوی Start و بعد All Programs وارد Accessories شده و Paint را گزینش نمایید . بعداز گشوده شدن برنامه , از منوی File , آیتم Open را تعیین فرمایید . بعد از آن در پنجره نو گشوده شده یک عکس را برای مثال…