لوسی
هدف ما دسترسی آسان شما به محتوا های مورد نیاز شماست . برای همین لوسی را طراحی کردیم.
مرور برچسب

Hibernator

نرم افزار بهینه سازی باتری Hibernator Pro

یکی‌از عوارض مصرف بالای باتری در دستگاه های هوشمند اندرویدی برنامه های آغاز اپ و نیز چنین اپلیکیشن های در اکنون اجرای دور‌نما می‌باشند که در اکثری از مواقع از آنان هیچ به کارگیری ای نکرده وصرفا سبب ساز اشغال فضای رم و مصرف بیشتراز حد باتری …