مرور برچسب

کره شمالی

ژاپن دارای تعهد به عادی‌سازی ارتباط ها با کره شمالی 

شینزو آبه , در آغاز وزیر ژاپن که به چین مهاجرت نموده است , روز آدینه ۲۶ اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی از تعهد کشورش برای «عادی‌سازی رابطه ها دیپلماتیک» با کره شمالی خبر اعطا کرد .