مرور برچسب

چرا خمیازه میکشیم

دلایل خمیازه کشیدن

پیش از این بعضا متخصصین تصور می‌کردند خمیازه کشیدن به ارتقا دریافت اکسیژن کمک می‌کند البته نتیجه ها بعضی مطالعات دیگر نشان می‌داد که ارتباطی در میان خمیازه کشیدن و ارتقا مرحله اکسیژن خون نیست . هنوز متخصصین مطمئن نیستند که عامل خمیازه کشیدن…