مرور برچسب

مربی

لوو به آینده خوشبین هستم

با شجاعت بعد از شکست برابر هلند برگشتیم  لـو : به آینده خوشبین هستم  یواخیم لو می گوید با وجود باخت برابر فرانسه با دقت به کارایی شاگردانش به آتی مانشافت خوشبین است .  آلمان به مسافت چندین روز دو‌مین ناکامی خودش در لیگ ملت‌های اروپا را …