لوسی
هدف ما دسترسی آسان شما به محتوا های مورد نیاز شماست . برای همین لوسی را طراحی کردیم.
مرور برچسب

زهر مار

مار

گرچه مارها دارنده پا نیستند اما قادرند بسیار سریع حرکت نمایند و اکثر زمان ها شناگران خوبی می باشند . کلیه مارها گوشتخوارند و طعمه خویش را بوسیله احساس بویایی و یا این که حس ارتعاش ,شکار می نمایند . آنان تمام شکار خویش را با جابه جا کردن…