لوسی
هدف ما دسترسی آسان شما به محتوا های مورد نیاز شماست . برای همین لوسی را طراحی کردیم.
مرور برچسب

زائران

جوابیه بانک ملی به دریافت دینار دولتی

عطف به مطلب مندرج در آن سایت خبری محترم مورخ 97/8/1 با عنوان ازدحام زائران ایرانی برای دریافت دینار دولتی! توضیحات ذیل ایفاد می گردد.پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ارائه ارز اربعین به زائران حرم اباعبدالله(ع) بانک ملی ایران در کوتاه ترین…