مرور برچسب

دینار

جوابیه بانک ملی به دریافت دینار دولتی

عطف به مطلب مندرج در آن سایت خبری محترم مورخ 97/8/1 با عنوان ازدحام زائران ایرانی برای دریافت دینار دولتی! توضیحات ذیل ایفاد می گردد.پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ارائه ارز اربعین به زائران حرم اباعبدالله(ع) بانک ملی ایران در کوتاه ترین…