لوسی
هدف ما دسترسی آسان شما به محتوا های مورد نیاز شماست . برای همین لوسی را طراحی کردیم.
مرور برچسب

دلایل تعویض دیسک

چرا دیسک و صفحه کلاج رو تعویض کنیم

دوستان و یا این که رانندگان عزیزی که هر روز خودرو خویش را روشن و به سر کار یا این که به مسافرت می روید خوب می‌دانید که در هر بار فشردن کلاچ خودرو چند قطعه با هم سرگرم شده تا بتوانند اقتدار موتور را به چرخ انتقال دهند و منجر حرکت شما شوند . …