مرور برچسب

خودکشی هنرمندان

هنرمندانی که خودکشی کردند 

فردی پراینز ( Freddie Prinze ) , ٢٢ ژوئن ١٩٥٤ ٢٩ ژانویه ١٩٧٧ , کمدین بازی در فیلم «مرد و چیکو» . مشکلات ناشی از افزایش وزن و دورگه بودن اش سبب حس تنهایی و بیگانگی اش بود . با وجود یادداشتخودکشی پرایز , علت مرگ زودهنگام وی ; شلیک تصادفی…