مرور برچسب

حمله تروریستی

رای دادگاه بریتانیا برای مردی که قصد کشتن ترزا می را داشت 

دادگاه کیفری مرکزی انگلستان پر اسم و رسم به «اولد بیلی» روز آدینه یک شهروند این مرزو بوم را به اتهام همت برای قتل ترزا می , نخست‌وزیر بریتانیا به حبس ابد محکوم کرد . سازه بر اعلام پلیس , این شخص که نعیمور رحمان اسم دارااست , قصد داشت به…