مرور برچسب

جزیره ی گم شده

جزیره ی گم شده در ژاپن

ن جزیره که «اسامبه هاناکیتا کوجیما» اسم داراست در سال ۱۹۸۷ کشف و به قلمرو ژاپن افزوده شده بود . طول میانگین این جزیره کوچک از تراز آب حدود ۱ . ۴ متر بود و تا قبلا از دماغه شمالی‌ترین جزیره ژاپن یعنی هوکایدو دیده می شد , ولی مدتی است که دیگر…