مرور برچسب

جا نرفتن دنده

دلایل جا نرفتند دنده و خرابی گیربکس

جا نرفتن دنده خرابی گیربکس  پی بردن به‌وجود گونه های و ایراد در ماشین فعالیت سخت و دشواری نیست بلکه خیلی نیز راحت میباشد . هنگامی که بخشی از اتومبیل در گیر عیب و ایرادهای مکانیکی می شود عموما یک علامت و علایمی با خویش به همراه می‌آورد …