مرور رده

نرم افزار اندروید

نرم افزار اندروید،دانلود نرم افزار اندروید

نرم افزار بهینه سازی باتری Hibernator Pro

یکی‌از عوارض مصرف بالای باتری در دستگاه های هوشمند اندرویدی برنامه های آغاز اپ و نیز چنین اپلیکیشن های در اکنون اجرای دور‌نما می‌باشند که در اکثری از مواقع از آنان هیچ به کارگیری ای نکرده وصرفا سبب ساز اشغال فضای رم و مصرف بیشتراز حد باتری …